Loading...

Een nieuw begin

We zijn enorm blij u/jou te kunnen vertellen dat de diensten in de Petrakerk weer gaan beginnen op zondag 6 september 2020 om 10 uur. We hopen dat u/jij er net als wij weer naar uitziet om samen naar het woord van God te luisteren in de Petrakerk. Wij begrijpen heel goed dat dit niet zo eenvoudig is. In het laatste half jaar hebt jij zelf kunnen bepalen vanuit je ‘luie stoel’ of je een kerkdienst ging beluisteren of kijken en naar welke predikant. Wanneer een dienst je niet beviel kon je altijd nog gaan ‘zappen’ of ‘doorspoelen’.

Nu ga je hopelijk toch weer de stap maken om naar de kerk te gaan. Mijn lieve broer en zus, we hebben elkaar nodig om samen te geloven.  In je eentje ‘trainen’ is heel moeilijk. En soms zijn vaste gewoonten, ritmen in het leven ook goed. Daar kan ook bij horen dat je eens per zondag naar de kerk gaat. Samen geven we in de Petrakerk God de eer die Hem toekomt. Wij willen graag een hechte gemeente zijn die elkaar bemoedigt in het geloof, die met elkaar meeleeft en voor en met elkaar bidt. God roept jou en mij om weer naar de kerk te komen, wellicht tegen onze eigen zin in. Hij houdt van ons allen, niemand uitgezonderd. Je hebt weer moed en kracht nodig om die stap te zetten.

Ga met God.

We zien er echt naar uit om je op D.V. zondag 06 september te ontmoeten in de Petrakerk. De deuren staan weer wagenwijd open.

Namens de kerkenraad,

René Tromp


Psalm 78:4

Ook onze kinderen moeten dat weten,
Wij zullen hun het verhaal vertellen
Over de roemrijke krachtige daden van de Heer,
De wonderen die Hij heeft gedaan.

Gebed voor een nieuw begin

 We leven toe naar het feest van een nieuw begin in de Petrakerk. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Iedere dag weer mogen we een nieuw begin maken. Daar bidden we voor.

Heer,
Dank dat het niet aankomt op wat anderen van mij vinden.
Dat ik niet overgeleverd ben aan het oordeel van mensen,
maar dat telt dat u mij kent en ziet.
Dank dat ik, getekend door het kruis van Christus,
door de diepte van het leven heen uw toekomst tegemoet mag leven.
Help me, om elke dag weer een nieuw begin te maken. Reset mijn gedachten.
Bevrijd me van de waan afhankelijk te zijn van het oordeel van anderen.
Open mijn hart voor U en voor die ander die U op mijn pad brengt.
Maak mij oprecht, volmaakt zoals U volmaakt bent.
Door Christus die ons voorgaat, door lijden en dood heen, uw rijk tegemoet.

Amen.

Aankomende diensten:

13 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

20 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

Liturgie zondag
Preekrooster