Vacature missionair pionier

Hart voor Velserbroek en Hart voor IJmuiden zoeken een Missionair Pionier Hart voor Velserbroek en Hart voor IJmuiden hebben het verlangen Gods liefde uit te dragen en te bouwen aan geloofsgemeenschappen in Velserbroek en in IJmuiden. Om beide plekken te ondersteunen en te begeleiden zijn we daarom op zoek naar een missionair pionier. (32-36 uur)

Hart voor Velserbroek Hart voor Velserbroek is een bestaande pioniersplek opgericht vanuit verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en daarmee vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. We willen een plek bieden waar mensen zich welkom voelen en waar ze met hun geloofsvragen en zoektocht naar toe kunnen.

Sinds 1 januari 2018 zijn wij officieel van start gegaan als Pioniersplek van drie kerken; PKN Het Kruispunt Velserbroek, CGK Goede Herderkerk Haarlem en NGK Wilhelminakerk Haarlem. Ook het lokale netwerk van kerken, Geloven in de Stad, is betrokken bij deze plek.

Group of happy and diverse volunteers
Buddys

Velserbroek

Velserbroek is een dorp in de gemeente Velsen dat sinds de jaren tachtig bestaat als uitbreidingsgebied voor Haarlem en omgeving. Met ruim 16.000 inwoners is Velserbroek inmiddels de op één na grootste kern in de gemeente Velsen.

Werkzaamheden Velserbroek

  • Je investeert in persoonlijke contacten, je bouwt aan nieuwe relaties en je verbindt mensen uit de wijk met elkaar.
  • Je helpt om de nieuwe geloofsgemeenschap met teamleden en wijkbewoners verder vorm te geven.
  • Voor een goed verloop en goede bekendheid van het werk participeer je in lokale initiatieven om de mensen in de wijk aan elkaar te verbinden, onderhoud je contacten met overheidsinstanties, welzijnsorganisaties en andere instellingen.
  • Je communiceert tijdens dit hele proces met het team en de betrokken kerken.

Hart voor IJmuiden De Petrakerk (CGK/GKV) heeft het verlangen om in IJmuiden te bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap waarin Gods liefde voor IJmuiden zichtbaar mag zijn. In woord en daad. Hart voor IJmuiden staat nog in de kinderschoenen. Het verlangen en de mogelijkheden zijn er. De komende periode zullen we met een team enthousiaste IJmuidenaren verder onderzoeken en starten met pionieren om te kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn.

IJmuiden

IJmuiden is een havenstad in de gemeente Velsen. Een plek van rauwe schoonheid. IJmuiden is met zo’n 30.000 inwoners de grootste kern in de gemeente Velsen.

Werkzaamheden IJmuiden

  •  Je onderzoekt samen met een team naar mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe pioniersplek in IJmuiden.
  • Aan de hand van de mogelijkheden maak je een plan voor het opzetten voor een pionierplek en help je om de nieuwe geloofsgemeenschap voor te geven.

Als missionair pionier heb je een levend geloof in God, hanteer je de Bijbel als leidraad voor je leven en fungeer je als inspirerend voorbeeld voor de mensen om je heen. Je hebt hart voor mensen, legt gemakkelijk nieuwe contacten, werkt samenbindend, je kunt je goed verplaatsen in een ander en weet mensen te raken met woorden en daden. Je kunt vrijwilligers coachen en enthousiasmeren en weet samen met hen activiteiten te realiseren.

Petrakerk

Functie-eisen

Wat we jou vragen als missionair pionier:

• woon je in Velserbroek of ben je bereid hier naar toe te komen
• beschik je over een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau
• heb je voldoende relevante kennis en ervaring met pionieren/missionair werk
• ben je een stimulerend spreker die zich vertrouwd voelt voor grote en kleine groepen
• ben je vaardig met social media en andere communicatiemiddelen
• realiseer jij je dat de aard van de werkzaamheden met zich meebrengt dat de activiteiten zich verspreiden over de dag en de avond, alsmede de werkweek en het weekend en ben je qua werktijden flexibel inzetbaar
• ga je met enige regelmaat voor in een van de moederkerken

Wat we jou bieden:

• Je komt te werken in Velserbroek en in IJmuiden waarbij je samenwerkt met teams van gemotiveerde vrijwilligers en met diverse kerken en organisatie
• Je krijgt een contract voor in eerste instantie één jaar, met de intentie voor verlenging
• Je krijgt een contract met zowel Hart voor Velserbroek als Hart voor IJmuiden/Petrakerk
• Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen voor kerkelijk werkers zoals gebruikt in de PKN
• Je kan rekenen op actieve steun en betrokkenheid van de verschillende kerkenraden
• Je hebt ondersteuning vanuit de landelijke PKN pioniersplekken

Informatie & solliciteren

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met Arnout Vos, 06-28773742. Een schriftelijke motivatie met CV kan tot en met 1 juli 2019 gestuurd worden naar vacature@aevos.nl

Printversie