Door een fout bij het overnemen, heeft er een tijd lang een verkeerd rooster voor de ontvangst op de website gestaan. Dit is inmiddels opgelost.