Loading...

Kerkdiensten

Elke zondag komen we als gemeente samen om 10 uur. Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kleine kinderen aanwezig en de kinderen van de basisschoolleeftijd gaan tijdens de preek naar hun eigen ‘kinderkerk’. De kerkzaal bevindt zich boven; voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn is er een lift in het gebouw aanwezig. De crèche bevindt zich op de benedenverdieping.

We lezen in onze gemeente uit de Nieuwe Bijbelvertaling en we zingen uit diverse Psalm- en liedbundels (o.a. Gereformeerd Kerkboek, Liedboek voor de Kerken, Opwekking, Johannes de Heer), begeleid door orgel, piano en/of de band Spontaan. In de dienst zijn er twee collectes, waarvan de eerste bestemd is voor de kerk of de zending en de tweede voor een diaconaal doel.

Elke eerste zondag is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten!

Roosters:

Hieronder vindt u de roosters voor vervoer en ontvangst, kinderkerk en crèche.

rooster vervoer en ontvangst
rooster crèche en kinderkerk