Loading...

Kerkdiensten

Elke zondag komen we als gemeente samen om 10 uur.  De kinderen van de basisschoolleeftijd gaan (om de week) tijdens de preek naar hun eigen ‘kinderkerk’. De kerkzaal bevindt zich boven; voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn is er een lift in het gebouw aanwezig.

We lezen in onze gemeente uit de Nieuwe Bijbelvertaling en we zingen uit diverse Psalm- en liedbundels (o.a. Gereformeerd Kerkboek, Liedboek voor de Kerken, Opwekking, Johannes de Heer), begeleid door orgel, piano en/of YouTube filmpjes. Er wordt gecollecteerd, voor de kerk, de zending of diaconaal doel.

  • Elke zondag is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
  • Eén keer per maand houden we samen met kerken in Velsen, bij toerbeurt, een oecumenische koffieochtend.
    Voor informatie kunt contact opnemen met de scriba.
  • De eerste woensdag van de maand is er koffiedrinken in de Petrazaal, voor meer informatie: Mary (0613499988)
  • Samen met andere kerken in Velsen, zijn wij bezig met een pioniersproject ‘Hart voor IJmuiden. Voor info www.hartvoorijmuiden.nl of hallo@hartvoorijmuiden.nl.
  • De leden krijgen elke drie weken een nieuwsbrief per mail.
  • Sinds kort werken wij met de Scipio app, dit is in ontwikkeling.
  • Neem ook eens een kijkje op onze Facebook pagina!

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten!