Loading...

Liturgie 5 juni 2022

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Sijtze de Bruine

  • Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opwekking 343)
  • Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest (GK 2006 gezang 105: 1-4 in wisselzang met orgel)
  • Bijbellezing: Handelingen 2: 1 – 13
  • Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest (GK 2006 gezang 105: 5-9 in wisselzang met orgel)
  • Bijbellezing: Handelingen 10: 23b – 48
  • Verkondiging n.a.v. Handelingen 10: 44
  • Zingen: Geest van hierboven (Nieuwe Liedboek 675)
  • Kinderen komen terug en zingen: I got the Spirit
  • Zingen: Heer, wijs mij Uw weg (Sela)

Meeluisteren

Alle diensten zijn live te bekijken via de website van kerkdienst gemist.