Liturgie zondag 13 december 2020

3e adventszondag

 • Welkom en mededelingen
 • Moment van stil zijn voor God
 • Votum en zegengroet
 • Lied: Psalm 98: 1 en 2 Adventspsalm
 • Gebed
 • Lezen: Psalm 130
 • Lied: Psalmen Voor Nu: 130
 • Lezen: Mattheus 1: 18 – 25
 • Lied: Psalm 98: 4
 • Verkondiging: n.a.v. Mattheus 1:18 – 20 ‘Kom verwonder je’
 • Gods woorden van liefde en bescherming
 • Lied: Opwekking 780
 • Op Zijn heilige naam vertrouwen wij.
 • Dank- en voorbeden
 • Lied: Gezang 188
 • Zegen

Aankomende diensten:

13 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

20 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

Liturgie zondag
Preekrooster