Loading...

Liturgie zondag 1 augustus 2021

Aanvang: 10.00 uur
Kerkdienst: ds. Sijtze de Bruine

 • Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opwekking 640)
 • Zingen: In leven en in sterven (berijming HC, zondag 1)
 • Tijdens de verkondiging de lezingen:
  Romeinen 8: 31 – 39
  Jacobus 2: 14 – 26
  Heidelbergse Catechismus, zondag 1
 • Zingen: Berijming geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: God van liefde, God van trouw (The Psalm Project)

Kerkdiensten

1 augustus om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

8 augustus om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Marco Hofland

Als u zondag bij de dienst aanwezig wilt zijn, kunt u via onderstaande knop reserveren.

Reserveren
Liturgie kerkdienst

Meeluisteren

Alle diensten zijn live te bekijken via de website van kerkdienst gemist.

Komende diensten

Preekrooster