Liturgie zondag 29 november 2020

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Lied: Psalm 84: 1 en 4 NB
 • Gods regels voor ons leven
 • Lied: Opwekking 350
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39
 • Lied: Liedboek 297
 • Verkondiging over Romeinen 8: 34b
  Thema: “Méér dan het kruis?”
 • Zingen: Liedboek 117: 1, 4 en 7
 • Gebed
 • Lied: Opwekking 832
 • Zegen

Aankomende diensten:

29 november om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. W.G. Quist

6 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. A.P. Feijen

13 december om 10.00 uur:
Kerkdienst | ds. Sijtze de Bruine

Liturgie zondag
Preekrooster