Loading...

Coronamaatregelen Petrakerk

Update 30 september 2020:

Naar aanleiding van berichtgeving van vandaag rondom het houden van kerkdiensten, heeft de kerkenraad vanavond een overleg gehad.

Na alles – voor zover dat kan – goed overwogen te hebben, is de kerkenraad tot het volgende besluit genomen:

 • We laten de kerkdiensten vooralsnog doorgaan met de voorwaarde dat er maximaal 30 mensen
  (kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld) bij de dienst aanwezig mogen zijn.
 •  Aangezien er ca. 10 mensen in ieder geval aanwezig zijn om een dienst te houden, is er nog plek voor 20 mensen.
 • Neem uw jas mee de kerkzaal in en hang deze niet op aan de kapstokken.
 • Het geld/munten voor de collecten kunt u bij het betreden van de kerkzaal (voordat u gaat zitten) al in de houten bussen doen.
 • Aan het einde van de dienst graag 1,5 mtr in acht nemen als u de kerkzaal verlaat.
 • Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat van woensdag 30 september, geven we u het dringende advies mee om een mondkapje te gebruiken bij het ingaan en verlaten van het kerkgebouw.

Als u aanstaande zondag bij de dienst aanwezig wilt zijn, kunt u de scriba een email sturen. Hij zal op vrijdag om 19.00uur een lijst opstellen en de eerste 20 personen die zich opgegeven hebben een bevestiging sturen met een uitnodiging voor de kerkdienst.


Aantal diensten op een zondag

 • De komende tijd zal er per zondag één dienst gehouden worden. Deze dienst begint om 10.00 uur.

Gebruik van de zalen

 • De benedenzalen worden de komende tijd, met uitzondering van de vergaderingen georganiseerd door het kerkbestuur, niet gebruikt.

Inrichting entree

 • Alleen de hoofdingang aan het kerkplein geeft toegang tot het gebouw.
 • De rechterdeur geeft toegang tot de lift, de trap aan de rechterkant van het gebouw en de rechterkant van de kerkzaal;
 • De linkerdeur geeft toegang tot de postvakken, het toilet, de trap aan de linkerkant en de linkerkant van kerkzaal;
 • De middelste deur kan gebruikt worden door ambtsdragers en dominee.

Inrichting van de kerk

 • De kerkzaal is ingericht met banken en stoelen;
 • Een stoel is een zitplaats. Er staan stoelen alleen en er staan stoelen als set. Huisgenoten kunnen gebruik maken van zo’n set;
 • Op de banken liggen kussens. Een kussen is een plaats om te zitten. Er zijn plaatsen met één kussen en er zijn plaatsen met twee kussens. Personen die huisgenoten zijn mogen naast elkaar zitten;
 • Wanneer een gezin aangeeft bij elkaar te willen zitten wordt naar behoefte het aantal kussens naast elkaar gewijzigd. Anderen mogen dan niet meer in die bank zitten;
 • De banken die niet gebruikt mogen worden zijn afgezet;
 • Langs de werkplek van het beamerteam komen afzetlinten.

Inrichting van het balkon

 • Op de banken van het balkon liggen kussens. Een kussen is een plaats om te zitten. Er zijn plaatsen met één kussen en er zijn plaatsen met twee kussens;Personen die huisgenoten zijn mogen naast elkaar zitten.

Inrichting van de consistorie

 • In de consistorie staan 6 stoelen.

Aantal plaatsen in de kerkzaal met balkon

 • In de kerkzaal met balkon zijn ongeveer 100 plaatsen.

De route aan het begin van de dienst

 • Personen die rechts in de kerk willen zitten en/of gebruik willen maken van de lift nemen de rechterdeur;
 • Personen die links in de kerk willen zitten nemen de linkerdeur;
 • Ambtsdragers nemen de middelste deur en lopen direct naar de deur die toegang geeft tot de gang van de zalen. Vervolgens volgen zij door de gang de weg naar de consistorie;
 • Bezoekers die rechts in de kerk willen gaan zitten maar post in het postvak willen doen of willen kijken of er post voor hen is gebruiken dan de trap links om naar boven te gaan. Op de eerste etage kunnen zij dan, langs de trap naar het balkon, doorlopen naar de rechterkant van de kerk.

Het vullen van de zaal

 • De eerste die komt loopt door tot het podium en gaat op één van de stoelen van de eerste rij zitten;
 • De volgende die komt zoekt ook een plaats op de eerste rij;
 • Wanneer de eerste rij vol is kan de volgende in de tweede rij gaan zitten enz. enz. enz;
 • Wanneer alle stoelen bezet zijn gaat de volgende op een plek zitten in de eerste bank waar kussens liggen. Het is de bedoeling dat de banken vanuit het midden worden opgevuld;
 • Wanneer de voorste banken gevuld zijn, kan de volgende rij banken worden gebruikt.
 • Deze wijze van vullen is noodzakelijk omdat de paden tussen de banken smal zijn en het 1,5 meter voorschrift anders niet te handhaven is. Op deze manier wordt zo veel mogelijk heen en weer lopen en elkaar passeren voorkomen.

Het verlaten van de zaal

 • De personen die achterin zitten verlaten als eerste de zaal;
 • Daarna de personen van de tweede rij enz, enz. enz;
 • Ambtsdragers verlaten als laatste de consistorie via de kerkzaal.

Gebruik van het toilet

 • Alleen het toilet bij de hoofdingang kan worden gebruikt.

Postvakken

 • Een enkel poststuk kan voor de dienst in het postvak worden gelegd;
 • Wanneer iemand informatie in de postvakken van alle leden wil doen wordt gevraagd met de koster een afspraak te maken zodat dat op een andere dag kan gebeuren.

Hygiëne

 • Het toilet bij de hoofdingang, deurkrukken en trapleuningen worden ieder zaterdag gereinigd;
 • Bij de hoofdingang komen desinfectiezuilen met touchless dispensers. De dispensers zijn gevuld met desinfectiegel. Hand- of droogdoekjes zijn niet nodig;
 • Gevraagd wordt het gebruik van het toilet tot een minimum te beperken;
 • Is toiletbezoek toch noodzakelijk dan is het desinfecteren van de handen voorafgaande van het bezoek noodzakelijk;
 • Na afloop van het bezoek kan de gebruiker zelf het toilet reinigen;
 • Na het verlaten van het toilet is het opnieuw zaak om de handen met desinfectiegel te reinigen.
 • Na afloop van de dienst wordt het toilet geïnspecteerd en zonodig schoongemaakt.

Ontvangst bij de hoofdingang

 • Bij de hoofdingang staan 2 personen die aan de bezoekers vragen naar hun
  gezondheid;
 • Ook kunnen zij, indien noodzakelijk, informatie geven over de gang van zaken.

Controle kerkzaal

 • Bij de entree van de kerkzaal staan 2 personen die kijken of alles goed gaat.

Registratieplicht

 • De aanwezigen moeten worden geregistreerd. Op iedere zitplaats ligt een registratieformulier. De gebruiker van die plaats vult het formulier in. Gevraagd wordt om naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bij vertrek moet het formulier daar blijven liggen;
 • Blijkt later dat een besmet persoon de kerk heeft bezocht dan zijn personen die bij hem of haar in de buurt zijn geweest eenvoudig te traceren;
 • Voor de volgende zondag worden de ingevulde formulieren vervangen door nieuwe.

Collecteren

 • Aan weerszijden van de toegangsdeuren van de kerkzaal hangen collectebussen. Bij vertrek uit de kerkzaal kan daar de bijdrage in gedaan worden;
 • Als de kerkzaal leeg is of op een later moment kunnen diakenen deze legen.

Kinderkerk

 • Om eerst ervaring op te doen met de nieuwe gang van zaken bij entree en kerkzaal en om te voorkomen dat in de kerkzaal heen en weer wordt gelopen is er voorlopig geen kinderkerk.

Crèche

 • Om eerst ervaring op te doen met de nieuwe gang van zaken bij entree, kerkzaal en gang bij de vergaderzalen en om te voorkomen dat in de kerkzaal heen en weer wordt gelopen is er voorlopig geen crèche.

Viering van sacramenten en bijzondere diensten

 • Zodra dat aan de orde is, zal in overleg met betrokkenen, de wijze van vieren worden besproken en beschreven.

Koffiedrinken en ontmoeten na afloop van de dienst

 • In verband met de voorschriften blijft dit voorlopig achterwege.

Zang en muziek

 • Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. De voorganger regelt het een en ander met de organist en het beamerteam.
Print deze informatie

Meeluisteren

Alle diensten zijn live te bekijken via de website van kerkdienst gemist.