Activiteiten2018-02-10T13:28:53+00:00
Loading...

Open maaltijden

Iedere laatste maandag van de maand (behalve in de zomervakantie) is er een open maaltijd in de Petrakerk, waarvoor zowel gemeenteleden als mensen van buiten onze kerk van harte zijn uitgenodigd.
Voor € 5,- per persoon (kinderen € 2,50) wordt een heerlijke maaltijd geserveerd in de Petrazaal, beneden in ons kerkgebouw. U/jij bent welkom vanaf ongeveer 17.30 uur en rond 19.30 uur sluiten we af. Graag horen we een week van tevoren of u mee wilt eten. U kunt dat aangeven door een mailtje te sturen naar Linda Straatsburg (22cls@hetnet.nl) of Joke Westerhof (joke.westerhof27@gmail.com).
De data voor de laatste maanden van 2017 zijn als volgt:
maandag 30 oktober/ maandag 27 november.

 

Interkerkelijke koffieochtenden

Samen met een aantal andere kerken in de gemeente Velsen, zowel protestantse als rooms-katholieke kerken, is de Petrakerk betrokken bij de organisatie van interkerkelijke koffieochtenden. Het doel van deze ochtenden is het bevorderen van de plaatselijke oecumene en het meer zichtbaar maken van de gemeente/parochie in de eigen wijk. De koffieochtenden worden gehouden op de derde donderdag van elke maand van 10 tot 12 uur. Iedereen is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geja Fidder (gejafidder@quicknet.nl).

Rooster voor de interkerkelijke koffieochtenden 2017 / 2018:

2018
18 januari Petrakerk (ingang Spaarnestraat 8 IJmuiden)
15 februari Ichthuskerk (Ichthusburcht, Fahrenheitstraat IJmuiden)
15 maart Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29 IJmuiden)
19 april RK Engelmunduskerk (Driehuiskerkweg 113 Driehuis)
17 mei Nieuwe Kerk (De Rank, Kon. Wilhelminakade 265)
21 juni PKN Engelmunduskerk Velsen-Zuid
19 juli  RK Pieterkerk (Zuiderkruisstraat 1)
16 augustus OK Engelmunduskerk  (De Bolder, Bloemstraat 124)
20 september Petrakerk (Spaarnestraat 8)
18 oktober Ichthuskerk (Ichthusburcht Fahrenheitstraat)
15 november Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29
20 december  RK Engelmunduskerk Driehuis

 

U bent van harte uitgenodigd een dienst bij te wonen in de Petrakerk
preekrooster
kerkdienst gemist