Activiteiten2019-01-13T16:16:44+00:00
Loading...

Open maaltijden

Iedere laatste maandag van de maand (behalve in de zomervakantie) is er een open maaltijd in de Petrakerk, waarvoor zowel gemeenteleden als mensen van buiten onze kerk van harte zijn uitgenodigd.

Voor € 5,- per persoon (kinderen € 2,50) wordt een heerlijke maaltijd geserveerd in de Petrazaal, beneden in ons kerkgebouw. U/jij bent welkom vanaf ongeveer 17.30 uur en rond 19.30 uur sluiten we af.

Graag horen we een week van tevoren of u mee wilt eten. U kunt dat aangeven door een mailtje te sturen naar Linda Straatsburg (22cls@hetnet.nl) of Joke Westerhof (joke.westerhof27@gmail.com).

Voor 2019 zijn alvast de volgende data bekend:

Maandag 28 januari
Maandag 25 februari
Maandag 25 maart
Maandag 29 april
Maandag 27 mei
Maandag 24 juni

Oecomenische koffieochtenden

Samen met een aantal andere kerken in de gemeente Velsen, zowel protestantse als rooms-katholieke kerken, is de Petrakerk betrokken bij de organisatie van interkerkelijke koffieochtenden. Het doel van deze ochtenden is het bevorderen van de plaatselijke oecumene en het meer zichtbaar maken van de gemeente/parochie in de eigen wijk. De koffieochtenden worden gehouden op de derde donderdag van elke maand van 10 tot 12 uur. Iedereen is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geja Fidder (gejafidder@quicknet.nl).

Rooster voor de interkerkelijke koffieochtenden 2019:

2019
17 januari Nieuwe Kerk (De Rank, Kon. Wilhelminakade 265)
21 februari PKN Engelmunduskerk Velsen-Zuid
21 maart RK Pieterkerk (Zuiderkruisstraat 1)
18 april OK Engelmunduskerk  (De Bolder, Bloemstraat 124)
16 mei Petrakerk (Spaarnestraat 8)
20 juni Ichthuskerk (Ichthusburcht Fahrenheitstraat)
18 juli Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29
15 augustus  RK Engelmunduskerk Driehuis
U bent van harte uitgenodigd een dienst bij te wonen in de Petrakerk
preekrooster
kerkdienst gemist