Home2019-01-13T16:20:22+00:00
Loading...

De gemeente van de Petrakerk

Als gemeente van de Petrakerk vormen wij een gemeenschap van mannen, vrouwen en kinderen, die door het geloof in God met elkaar verbonden zijn en op elkaar betrokken zijn. Jezus Christus, de zoon van God, is het die ons samenbindt als broers en zussen.
De gemeente is ingedeeld in huiskringen om die onderlinge verbondenheid ook praktisch vorm te geven. Dat doen we door met elkaar te bidden, uit de bijbel te lezen, er voor elkaar te zijn en met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet.
De Petrakerk is een samenwerkingsgemeente van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten!

Samenkomsten:

Zondag 13 januari om 10:00 uur
Ochtenddienst | drs. C. van Atten

Zondag 13 januari om 17:00 uur
Middagdienst | drs. C. van Atten

Andere activiteiten:

Donderdag 17 januari 2019
Oecomenische koffiemorgen | Nieuwe Kerk (De Rank) IJmuiden

Maandag 28 januari 2019
Open maaltijd | Petrazaal Petrakerk

preekrooster
kerkdienst gemist
U bent van harte uitgenodigd een dienst bij te wonen in de Petrakerk